Apel z okazji obchodów Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka

Prezentacja – Osoby i instytucje

Dnia 20 listopada 2014 roku po raz pierwszy obchodzony był Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Dzień ten upamiętnia przyjęcie przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dokumentu, traktującego o prawach i wolnościach dziecka. Konwencja

o Prawach Dziecka ma dziś 25 lat.

 Z tej okazji w naszej szkole odbył się apel, który  rozpoczęli uczniowie klasy 5b, prezentując wiersz o prawach dziecka. Następnie pani wicedyrektor Roumieh przedstawiła żartobliwą i refleksyjną bajkę o „puszczańskiej szkole” i życzyła uczniom, by nigdy nie musieli uczyć się w podobnej instytucji. Potem głos zabrała pani Szkudlarek-Lichocka– rzecznik praw dziecka i pani pedagog- Monika Cieślak. Obie panie przybliżyły uczniom problematykę praw dziecka i wskazały osoby i instytucje, w których w razie potrzeby uczniowie mogą szukać pomocy.

 Na uczniów czekała także niespodzianka- Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka zakończył się wspólną zabawą- uczniowie pod kierunkiem pani Dominki Ptak tańczyli zumbę.  Nasz gość zawitał do szkoły na zaproszenie przedstawicielki SU- uczennicy Agnieszki Forysiak z klasy 5b.

Share