Zajęcia muzyczne w świetlicy szkolnej

W świetlicy szkolnej odbyła się lekcja koleżeńska nt. „Gry i zabawy muzyczne”. Zajęcia miały na celu rozbudzenie wrażliwości muzycznej i estetycznej dzieci. Ta forma  zajęć przyczynia się również do zaspokojenia potrzeby ruchu przez ćwiczenia rytmiczne oraz poprawne i estetyczne poruszanie się podczas różnego rodzaju zabaw przy muzyce.

Muzyka to dziedzina, która sprzyja spontanicznej wypowiedzi dziecka ze względu na różnorodne środki wyrazu. Rozwija pamięć, koncentrację, słuch, ale przede wszystkim rozwija wyobraźnię dziecka, mobilizuje do działania i współdziałania w grupie. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w tego typu zajęciach,  ponieważ podczas zabaw mogą wyrazić własne emocje i przeżycia.

W swobodnej i radosnej atmosferze mogą miło spędzić wolny czas.

  

                                                                                           

 Tekst: Ewa Trzesicka

Share