Detektywi wody z klasy 1 b

– Do czego woda potrzebna jest ludziom, zwierzętom i roślinom?
– W jakich postaciach występuje w przyrodzie?
– Jakie substancje rozpuszczają się i nie rozpuszczają w wodzie?
– Co by się stało, gdyby zabrakło wody na Ziemi?
– Dlaczego i w jaki sposób należy oszczędzać wodę?
Na te i inne pytania w tygodniu poświęconym wodzie uczniowie klasy 1 b szukali odpowiedzi podczas pracy aktywizującej metodą projektu. Działania związane z jego realizacją obejmowały planowanie, przeprowadzanie doświadczeń, eksperymentowanie, obserwacje, wyciąganie wniosków, sporządzenie mapy myśli.
Uczniowie z zaciekawieniem obserwowali, że przedmioty cięższe od wody potrafią unosić się na jej powierzchni dzięki napięciu powierzchniowemu cieczy. Przekonały się, że detergenty błyskawicznie niwelują jej napięcie powierzchniowe. Zmniejsza się ono również, jeśli wodę podgrzejemy, dlatego lepiej umyć ręce ciepłą wodą z mydłem – łatwiej usuniemy zabrudzenia. Zadaniom towarzyszyły zabawy relaksacyjne „Jesteśmy kropelkami wody” oraz zabawy ruchowe „Taniec kropelek”.

Podsumowaniem działań metodą projektu była karta ewaluacyjna „Prawda – fałsz” i zabawa edukacyjna „Detektywi wody”. Uczenie poprzez działanie umożliwiło dzieciom wyćwiczenie wielu umiejętności i bardzo dobre zapamiętanie tego, co robiły.

Tekst i zdjęcia: Małgorzata Bazela

Share