Zajęcia integracyjne w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 7 w Kaliszu

W  ramach współpracy między kaliskimi świetlicami szkolnymi, zostało zorganizowane spotkanie integracyjne  dzieci z  naszej świetlicy szkolnej i  Szkoły Podstawowej nr 7 w Kaliszu. Naszą wizytę  w SP nr 7 rozpoczęliśmy od zaprezentowania  krótkiego programu artystycznego o tematyce wiosennej. Wspólnie uczestniczyliśmy w zajęciach muzyczno- ruchowych na temat wiosny. Rozmawialiśmy o jej cechach charakterystycznych, pracach w ogrodzie, a także postawach wobec przyrody.

Dzieci w grupach wykonały pracę plastyczną nt. „Malujemy wiosnę”.  
Takie spotkania o charakterze warsztatowym bardzo pozytywnie wpływają na relacje między dziećmi, pozwalają nawiązać nowe znajomości, a także wymianę  doświadczeń.
 Mamy  nadzieję na kolejne wspólne zajęcia również w naszej świetlicy szkolnej.

Tekst i zdjęcia:  Ewa Trzęsicka

Share