Niepodległościowa tradycja Wielkopolan – zjazd szkół i projekt edukacyjny

26 lutego w Zespole Szkół nr 9 w Kaliszu z inicjatywy ODN odbyło się uroczyste spotkanie przedstawicieli szkół noszących imię Powstańców Wielkopolskich. Na projekt składały się: konferencja, wystawa oraz przykłady pielęgnowania powstańczej tradycji w wybranych placówkach.

 Naszą szkołę i jej tradycje prezentowała Dyrektor, Agnieszka Wańka. W spotkaniach uczestniczyli p. Ewa Bezener wraz z przygotowywanymi przez nią laureatami konkursów historycznych. Natomiast uczniowie klas IV a oraz IV d (przygotowani przez p. Agnieszkę Bartoszek – Grzelak, Beatę Płóciennik i Iwonę Gabryelczyk) zaprezentowali, znany społeczności szkolnej, program “Droga do wolności” jako przykład dobrej praktyki edukacyjnej. Występ małych artystów zachwycił zebranych i zebrał wspaniałe recenzje, wygłoszone,  m.in. przez p. prof. UAM dr hab. Magdalenę Piotrowską z Katedry Dramatu, Teatru i Widowisk, absolwentkę SP16 w Kaliszu.

            Jesteśmy dumni, że mogliśmy pokazać naszą szkołę, jej tradycje i współczesność tak szerokiej publiczności.

Share