Reprezentujemy Polskę w projekcie „Solidarność. Podaj dalej.”

W październiku Szkoła Podstawowa nr 16 w Kaliszu przystąpiła do programu o europejskim wymiarze, Erasmus +, finansowanego przez Komisję Europejską. La Ligue d’Enseignement z Francji jest jego liderem, a partnerami Fundacja Szkoła z Klasą (Polska), Fundación Cives (Hiszpania) i Centar Za Mirovne Studije (Chorwacja).

Celem działań uczniów i uczennic, rodziców oraz nauczycielek jest edukacyjna odpowiedź na rosnące negatywne trendy społeczne. Młodzi ludzie wraz ze swymi nauczycielami poruszają tematy związane z dyskryminacją, migracją, ubóstwem, rosnącą nietolerancją i różnymi formami wykluczenia. Uczą się analizować i interpretować współczesne fotografie, odkrywać różnorodne znaczenia, które za nimi stoją. Następnie uczą się wyrażać myśli i formułować tekst, biorąc udział w warsztatach pisarskich. Udział w zajęciach na godzinach wychowawczych, lekcjach dodatkowych, daje młodym ludziom impuls do refleksji na temat różnorodności i różnych form dyskryminacji, uczy analizowania obrazów, budzi ciekawość i zainteresowanie innymi, rozwija krytyczne myślenie i wyobraźnię. Uczy wypowiadać się otwarcie i dzielić się przemyśleniami, analizować własne uprzedzenia i stawiać im czoła.

21 marca autorzy kartek pocztowych, inspirowanych fotografiami, wyślą pocztówki do losowo wybranych adresatów w Polsce i za granicą, a potem oczekiwać będą na odpowiedź.

12 marca 2019r. prezes Fundacji Szkoła z Klasą, Agata Łuczyńska, wraz z ekipą filmową obserwowała przebieg warsztatów pisarskich, rozmawiała z dyrektorami, uczniami, nauczycielami i rodzicami o korzyściach, jakie niesie dla młodych ludzi udział w programie.

Interesowała się również działaniami w ramach programu „Szkoła z Klasą 2.0”, w którym placówka uczestniczy z powodzeniem od czterech lat, pracując nad dobrymi relacjami i pasją do nauki, czyli aktywną, nowoczesną i efektywną edukacją, w której cała społeczność, zgodnie z tegorocznym hasłem, bierze szkołę w swoje ręce.

Efektem rozmów, warsztatów i spotkań będą dwa materiały filmowe.

Niezwykłym docenieniem pracy dzieci, rodziców i nauczycieli jest wybór Szkoły Podstawowej nr 16 w Kaliszu na reprezentantów Polski na forum europejskim w programie „Solidarność. Podaj dalej!” oraz na forum ogólnopolskim w programie „Szkoła z Klasą2.0”.

tekst i zdjęcia: Iwona Gabryelczyk, zdjęcia: TOTU FILM Jolanta Mleczak („Kalisz”).

Share