Innowacja pedagogiczna „Szkolnej ławy czar- przygoda z kaligrafią i książką” – podsumowanie

29 maja uczniowie klasy 1a uczestniczyli w uroczystości zakończenia innowacji pedagogicznej „Szkolnej ławy czar – przygoda z kaligrafią i książką”. Odbyła się ona w PBP Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu z udziałem zaproszonych gości: wicedyrektor SP 16 – p. S. Roumieh, wicedyrektor PBP Książnicy Pedagogicznej – p. B Sysiak, dr B. Celer – patronat honorowy, kierownik Działu Zbiorów Specjalnych, p. A. Zimna – Dział Wypożyczania, p. A. Wojtynka – Dział Zbiorów Specjalnych, p. E. Zaorska, p. E. Kupczyńska- rodzice.  Pani A. Wojtynka podsumowała cykl warsztatów kaligraficznych wręczeniem dyplomów „Mistrza Kaligrafii” następującym uczniom: M. Kupczyńska, T. Mazurek, M. Zaorski, I. Wojtczak.

Pani A. Zimna podsumowała cykl spotkań z ciekawą książką i teatrzykiem kamishibai, wręczając uczniom dyplomy: „Mistrza ilustracji do książek” oraz „Mistrza wystąpień publicznych”, którego otrzymali następujący uczniowie: M. Kupczyńska, T. Mazurek, P. Burzyńska i F. Lubka. Na słowa uznania zasłużyła M. Kupczyńska, która napisała komiks i otrzymała specjalne wyróżnienie: kartę biblioteczną dla siebie i swojej mamy. Wszyscy uczniowie zostali nagrodzenia dyplomami i upominkami za udział w projekcie.

Pani wicedyrektor S. Roumieh wręczyła podziękowania pracownikom PBP Książnicy Pedagogicznej zaangażowanym w innowację (p. B. Celer,p. A. Wojtynka, p. A. Zimna, pracownicy Działu Gromadzenia), a pani wicedyrektor Książnicy Pedagogicznej B. Sysiak wręczyła podziękowanie inicjatorce innowacji pedagogicznej p. M. Kędzierskiej oraz p. E. Zaorskiej – rodzicowi, który wraz z wychowawcą towarzyszył dzieciom w warsztatach kaligraficznych.

Cała uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem i pamiątkowym zdjęciem.

Tekst i zdjęcia Małgorzata Kędzierska

 

Share