Ratujemy i Uczymy Ratować

To już 13 lat odkąd spotykamy się z dziećmi naszej szkoły na zajęciach, podczas których uczą się jak wezwać pomoc, jak przeprowadzić podstawowe czynności ratujące życie. Co roku doskonalimy nasze umiejętności, by w razie potrzeby działać skutecznie. W tym roku szkolnym, również przeprowadzono zajęcia we wszystkich klasach I-III. Odbyły się 24 spotkania, podczas których zrealizowano tematy: bezpieczeństwo, sprawdzanie przytomności, wzywanie pomocy, sprawdzanie oddechu, pozycja boczna ustalona, uciskanie klatki piersiowej, oddechy ratownicze, łańcuch przeżycia. Dzieci z uwagą przyswajały wiedzę i wykonywały czynności praktyczne. Na koniec roku szkolnego klasy II i III otrzymały certyfikaty, a wszystkie klasy hologramy i wpis na świadectwie potwierdzający udział w Programie.

W Europejskim Dniu Przywracania Czynności Serca klasa 2b na zaproszenie starszej młodzieży naszej szkoły wzięła udział w ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą ilość osób.

Jak co roku, otrzymaliśmy od Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy podziękowanie za aktywną współpracę oraz przekazywanie cennej wiedzy i umiejętności w ramach Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować”.

Lato to czas relaksu i beztroski, ale niektóre wakacyjne sytuacje mogą wiązać się z ryzykiem dla naszego zdrowia i życia, wówczas pamiętajcie o najważniejszych hasłach programu RUR – Nie bądź obojętny! Alarmuj! Pomóż!

Do zobaczenia w przyszłym roku szkolnym na kolejnych zajęciach.

Radosnych i bezpiecznych wakacji! 

Prowadząca zajęcia: Małgorzata Bazela

Share