W szkole nie tylko dzieci się uczą…

     …przez cały czerwiec uczyły się również trzy nauczycielki z Ukrainy. Panie Irena Nazarewicz, Irena Radanowicz i Olena Ladniuk obserwowały pracę nauczycieli języka polskiego oraz nauczycieli klas 0 – III, uczestniczyły w zajęciach, razem z uczniami wykonywały ćwiczenia, rozmawiały z nauczycielami, dziećmi, pracownikami szkoły. W ten sposób doskonaliły znajomość języka polskiego, gdyż uczestniczą w projekcie Stowarzyszenia Kalisz XXI „Szkółka języka polskiego w Marianówce”, który zakłada, że po powrocie z Polski będą prowadziły naukę języka dla dzieci z rodzin o polskich korzeniach we wsi Marianówka.

Panie z ciekawością przeglądały polskie podręczniki, a bibliotekarki – Izabela Wagan i Monika Kuczmańska przygotowały dla nich całe zestawy książek. Polonistki oraz nauczycielki kl. 0 – III chętnie udostępniały materiały na zajęcia, karty pracy oraz dzieliły się wiedzą i doświadczeniem.

Stowarzyszenie Kalisz XXI bardzo dziękuje pani dyrektor Agnieszce Wańce za otwartość na współpracę, nauczycielkom: Agnieszce Bartoszek-Grzelak, Monice Kaweckiej, Małgorzacie Nowak, Sławomirze Roumieh, Agnieszce Skowrońskiej, Joannie Szkudlarek-Lichockiej, Izabeli Szymańskiej i Urszuli Trzęsale za zaproszenie pań na lekcje, a uczniom z klas 0, 1 c, 2 c, 4 c, 4 d, 5 b, 5 c, 6 b, 6 c za pokazanie się od najlepszej strony.

Szczególne podziękowania należą się pierwszakom. Dzieci z klasy 1 c spędziły z paniami wiele godzin – cierpliwie tłumaczyły znaczenie nowych wyrazów, poprawiały wymowę, korygowały kształty polskich liter. Panie na równi z dziećmi pracowały w grupach, uczestniczyły w bieganym dyktandzie, były na zajęciach w terenie, a na koniec poprowadziły ciekawą lekcję! Z takim doświadczeniem nauka języka polskiego w Marianówce pójdzie jak z płatka!

Tekst i zdjęcia: Izabela Szymańska

Share