Dokumenty

informacje ze strony MEN
http://www.men.gov.pl
https://sp16.kalisz.pl/stronabip/
OGÓLNE DOKUMENTY SZKOŁY:
Regulamin użyczania podręczników szkolnych-Regulamin użyczania podręczników szkolnych

Regulamin przyznawania Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II dla uczniów-regulaminklauzula_informacyjnawniosekweryfikacja_dochodow

Procedury postępowania w przypadku stwierdzenia chorób zakaźnych pochodzenia pasożytniczego tj. wszawicy, świerzbu w szkoleProcedury.pdf

Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego z załącznikami-
Procedura uzyskania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego.pdf

Procedura Współpracy z Rodzicami – procedura_wspolpracy_ z_rodzicami zal.pdf

Tytuł dokumentu Data dokumentu Pobieranie
Statut Szkoły 28.09.2017 PDF
Program Wychowawczo-Profilaktyczny 28.09.2017 PDF
Regulamin Ucznia 28.09.2018 PDF
Przedmiotowe Zasady Oceniania 28.09.2018 PDF

Dokumenty do pobrania dla nauczycieli sporządzających sprawozdania:

Tytuł dokumentu Data dokumentu Pobieranie
Sprawozdanie wych 1-3_1 07.01.2019 DOC
Sprawozdanie wych 1-3_2_kr 03.06.2015 DOC
Sprawozdanie wych 4-6_1 10.01.2015 DOC
Sprawozdanie wych 4-6_2_kr 03.06.2015 DOC
Sprawozdanie z zespołu samokształceniowego 10.01.2015 DOC
Sprawozdanie z działalności zajęć pozalekcyjnych 10.01.2015 DOC
Sprawozdanie z pracy biblioteki, SU, pedagoga, logopedy,… 07.01.2019 DOC
Osiągnięcia uczniów i nauczycieli 10.01.2015 DOC
Uwagi dotyczące sporządzania sprawozdań 24.01.2015 DOC
Share