Kalendarz szkolny

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie roku szkolnego             3 września 2018r.

Zimowa przerwa świąteczna             24 grudnia 2018r. – 1 stycznia 2019 r

Koniec I okresu                                   11 stycznia 2019 r

Ferie zimowe                                       14 -27 stycznia 2019r.

Wiosenna przerwa świąteczna         18 kwietnia-23 kwietnia 2019r.

Egzaminy gimnazjalne           10,11,12 kwietnia 2019r.

Egzaminy klas ósmych           15,16,17 kwietnia 2019r.

Harmonogram dni wolnych od zajęć dydaktycznych:

2 listopada 2018 r.
2 maja 2019 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów i nauczycieli są dniami przeznaczonymi na organizację przez szkołę zajęć wychowawczo-opiekuńczych.

Szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla uczniów, których rodzice nie mogą w takim dniu zapewnić opieki swoim dzieciom.

Agnieszka Wańka – dyrektor szkoły

Zakończenie roku szkolnego              21 czerwca 2019 r.

Share