Kalendarz szkolny

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Rozpoczęcie roku szkolnego             2 września 2019r.

Zimowa przerwa świąteczna             

Koniec I okresu                                   

Ferie zimowe                                      

Wiosenna przerwa świąteczna         

Egzaminy klas ósmych         

Harmonogram dni wolnych od zajęć dydaktycznych:

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów i nauczycieli są dniami przeznaczonymi na organizację przez szkołę zajęć wychowawczo-opiekuńczych.

Szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla uczniów, których rodzice nie mogą w takim dniu zapewnić opieki swoim dzieciom.

Agnieszka Wańka – dyrektor szkoły

Zakończenie roku szkolnego            

Share