Plan godzin lekcyjnych i przerw

    0.  – 7.50 – 8.00 – 10 minut

1gl. –  8.00 –  8.45 – 10 minut

2gl. –  8.55 –  9.40 – 10 minut

3gl. –  9.50 – 10.35 – 10 minut

4gl.- 10.45 – 11.30 – 10 minut

5gl.- 11.40 – 12.25 – 20 minut

6gl.- 12.45 – 13.30 – 10 minut

7gl.- 13.40 – 14.25 – 10 minut

8gl. -14.35 – 15.20 –  10 minut

9gl.- 15.30 – 16.15 –  10 minut

Share