Rekrutacja

Rekrutacja  w roku szkolnym 2017/2018 – terminy
 
Rekrutacja  w roku szkolnym 2017/2018 – terminy ;

 Nabór do „O” i   I klas : 26 luty – 9 marca.
Rekrutacja uzupełniająca 16 kwietnia – 18 kwietnia.

— Zgłoszenie do klasy I i 0 pod adresem: https://sp-kalisz.nabory.pl

Wszelkich informacji o zapisie udziela sekretarz szkoły pod numerem
tel. 62 7572898

Szkoła Podstawowa nr 16 w Kaliszu
ul. Fabryczna 13-15
sekretariat@sp16.kalisz.pl

Rodzaj czynności
Termin postępowania rekrutacyjnego
Termin postępowania uzupełniającego
rozpoczęcie
zakończenie
rozpoczęcie
zakończenie
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
26 luty
9 marca
16 kwietnia
18 kwietnia
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
12 marca
14 marca
19 kwietnia
20 kwietnia
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
28 marca
26 kwietnia
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
4 kwietnia
6 kwietnia
27 kwietnia
30 kwietnia
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
9 kwietnia
7 maja

 

Share