Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 16 w Kaliszu im Powstańców Wielkopolskich 1918-1919

Adres (obecnie dwa budynki szkoły):

Szkoła Podstawowa nr 16 w Kaliszu
Dyrektor szkoły i oddziałów gimnazjalnych nr 3 – mgr Agnieszka Wańka
62-800 Kalisz ul. Teatralna 3
(klasy 7 oraz Gimnazjum nr 3 kl II i III)
tel. 62 757 34 51
e-mail: gim3sekretariat@gmail.com

Szkoła Podstawowa nr 16 w Kaliszu
62-800 Kalisz
ul. Fabryczna 13-15  (klasy 0 – 6)
tel./fax (0-62)757 28 98

Wicedyrektor szkoły:  mgr Ewa Zegler

Adresy e-mail:

Adres strony: https://sp16.kalisz.pl

Mapa:

Share