Nauczyciele klas IV-VI

Nauczyciele uczący w klasach 4 -6

 1. Agnieszka Andrzejewska nauczyciel dyplomowany-j.polski
 2. Joanna Lichocka nauczyciel dyplomowany -j.polski
 3. Sławomira Roumieh nauczyciel dyplomowany-j.polski
 4. Aleksandra Stawowczyk-j.polski
 5. Jan Nowak – j. polski
 6. Ewa Bezener nauczyciel dyplomowany-historia, wychowanie do życia w rodzinie
 7. Jakub Grześkowiak  nauczyciel dyplomowany -j.angielski
 8. Przemysław Walczak nauczyciel dyplomowany-j.angielski
 9. Katarzyna Poprawska-j.angielski
 10. Dominika Kołodziejczak nauczyciel dyplomowany -j.angielski
 11. Małgorzata Paduch – nauczyciel dyplomowany matematyka
 12. Kamila Rogacka -matematyka
 13. Adam Litwicki – matematyka
 14. Jolanta Piskozub nauczyciel dyplomowany-informatyka, matematyka
 15. Ewa Zegler nauczyciel dyplomowany-matematyka
 16. Dorota Rabczuk nauczyciel dyplomowany-informatyka, technika
 17. Monika Drac nauczyciel dyplomowany-przyroda
 18. Violetta Rachwalska nauczyciel dyplomowany-przyroda
 19. Magdalena Piekarska nauczyciel dyplomowany-muzyka, plastyka
 20. Ewa Trzęsicka-muzyka, świetlica
 21. Marcin Szcześniak nauczyciel dyplomowany-w-f
 22. Karol Dembski-w-f
 23. Małgorzata Skrzypczak nauczyciel dyplomowany-w-f
 24. s.Rafała- religia
 25. ks.Piotr-religia
 26. Anna Bąk  nauczyciel dyplomowany -religia
 27. Izabela Wagan nauczyciel dyplomowany-bibliotekarz
 28. Monika Kuczmańska-bibliotekarz
 29. Ilona Goździewicz – rewalidacja
 30. Agata Piechota – logopeda
 31. Ewa Łasman -pedagog szkolny
Share