Nauczyciele klas IV-VIII

Nauczyciele uczący w klasach 4 – 8

 1. Wańka Agnieszka dyrektor -j. polski
 2. Agnieszka Skowrońska -j.polski
 3. Joanna Szkudlarek-Lichocka  -j.polski
 4. Sławomira Roumieh  wicedyrektor-j.polski
 5. Aleksandra Stawowczyk-j.polski, plastyka
 6. Bartoszek – Grzelak Agnieszka – j.polski
 7. Gabryelczyk Iwona – j. polski, muzyka, plastyka
 8. Kawecka Monika – j. polski, historia
 9. Ewa Bezener -historia, wychowanie do życia w rodzinie
 10. Bończyk Dorota – historia WOS
 11. Michałowska -Rzeźnik Iwona – wych do życia w rodz, j. niemiecki
 12. Jakub Grześkowiak   -j.angielski
 13. Przemysław Walczak -j.angielski
 14. Jolanta Raszewska – j. angielski
 15. Korzekwa Katarzyna -j. angielski
 16. Katarzyna Poprawska-j.angielski
 17. Dominika Kołodziejczak  -j.angielski
 18. Płóciennik Beata- j. angielski
 19. Wawrzyńczak Anna- niemiecki
 20. Biniek Sylwia – niemiecki, plastyka
 21. Michałowska -Rzeźnik Iwona – wdż, j. niemiecki
 22. Górska Agata wicedyrektor – matematyka, chemia
 23. Małgorzata Paduch – matematyka
 24. Kamila Rogacka -matematyka
 25. Zaręba Karolina – matematyka
 26. Wilkowska Elżbieta – matematyka
 27. Jolanta Piskozub – matematyka, informatyka
 28. Grel Zofia – fizyka informatyka
 29. Wasiak Magdalena- fizyka, j. angielski,
 30. Salamon Joanna – chemia
 31. Ewa Szymczak -informatyka, technika
 32. Szymczak Marcin – informatyka technika
 33. Wanat Karol- technika, informatyka
 34. Monika Drac -przyroda, biologia
 35. Violetta Rachwalska – przyroda, biologia, geografia
 36. Świerk Eliza – geografia, wdż
 37. Magdalena Piekarska -muzyka, plastyka
 38. Ewa Trzęsicka-muzyka, świetlica
 39. Marcin Szcześniak -wychowanie fizyczne
 40. Kosmalska –Wróbel Alicja – wychowanie fizyczne
 41. Wiśniewska Urszula- wychowanie fizyczne
 42. Dembski Karol – wychowanie fizyczne
 43. Wojtulewicz Jacek-wychowanie fizyczne
 44. Małgorzata Skrzypczak -wychowanie fizyczne
 45. Wiśniewska Urszula- wychowanie fizyczne
 46. Łukasiewicz Beata – wychowanie fizyczne, edukacja dla społeczeństwa
 47. Stankiewicz-Wasela Dorota – wychowanie fizyczne, edukacja dla społeczeństwa
 48. Przysiecka Izabela – religia
 49. s.Małgorzata- religia
 50. ks.Piotr Marciniszyn-religia
 51. Anna Bąk   -religia
 52. Izabela Wagan -bibliotekarz
 53. Monika Kuczmańska-bibliotekarz
 54. Ilona Goździewicz – rewalidacja
 55. Agata Piechota – logopeda
 56. Ewa Łasman -pedagog szkolny
 57. Olbratowska Małgorzata – pedagog szkolny
Share