Dyrekcja szkoły

DYREKCJA:

mgr Agnieszka Wańka – dyrektor

 
 
 
 
 

 

 

nauczycielka j.polskiego, nauczyciel dyplomowany

ZASTĘPCY:

wicedyrektor – mgr Agata Górska

nauczycielka matematyki, chemii, nauczyciel dyplomowany

 

wicedyrektor – mgr Sławomira Roumieh

nauczycielka j.polskiego, nauczyciel dyplomowany

nauczycielka j.polskiego, nauczyciel dyplomowany

 

Share