Dyrekcja szkoły

DYREKCJA:

mgr Agnieszka Wańka – dyrektor

 
 
 
 
 

 

 

 

nauczycielka j.polskiego, nauczyciel dyplomowany

ZASTĘPCY:

wicedyrektor – mgr Agata Górska – SP 16 i Gimnazjum 3 (ul. Teatralna 3)

 

 wicedyrektorzy SP 16 ul. Fabryczna 13-15:

dyrektor - mgr Ewa Zegler
wicedyrektor – mgr Ewa Zegler

nauczycielka nauczania początkowego,matematyki z elementami informatyki, nauczyciel dyplomowany

nauczycielka j.polskiego, nauczyciel dyplomowany
wicedyrektor – mgr Sławomira Roumieh

nauczycielka j.polskiego, nauczyciel dyplomowany

 

Share