Zadania logopedii

Złożoność logopedii, jako dziedziny wiedzy, rzutuje na przyporządkowane jej zadania. Należą do nich:

  • kształtowanie prawidłowej mowy u dzieci od pierwszych chwil życia, dbanie o właściwą stymulację w początkach rozwoju mowy, by nie doszło do uchybień w tym zakresie (logopedia wychowawcza),
  • usuwanie wad i zaburzeń mowy oraz diagnozowanie i opracowywanie indywidualnych programów (logopedia korekcyjna),
  • kształtowanie mowy u osób z wadą słuchu (surdologopedia),
  • dbałość o kulturę słowa potocznego, publicystycznego i artystycznego podczas śpiewu, recytacji oraz wystąpień publicznych (logopedia artystyczna).

powrót:

Share