Świetlica szkolna

Świetlica szkolna czynna od od poniedziałku do piątku od 6.30 – 16.30

dziećmi opiekują się:
mgr Ewelina Nawrocka
mgr Ewa Trzęsicka
mgr Agnieszka Kornacka
mgr Emilia Zmyślona

Ważne informacje dotyczące świetlicy:

Świetlica w Szkole Podstawowej nr 16

62 – 800 Kalisz ul. Fabryczna 13 – 15 tel. 062 757-28-98

KARTA-ZGŁOSZENIA-DZIECKA-DO-ŚWIETLICY

Świetlica jest czynna od godz. 6.30 – 16.30.
Dzieci są przyprowadzane i odbierane przez rodziców bądź opiekunów. W sytuacjach kiedy rodzic życzy sobie aby dziecko samodzielnie wracało do domu, jest zobowiązany wyrazić na to pisemną zgodę.
Personel świetlicy składa się z czterech nauczycieli  posiadających pełne kwalifikacje do tego typu pracy.
Sala świetlicy wyposażona jest w wiele środków (zabawki, gry, puzzle, telewizor, DVD, magnetofon, odtwarzacz CD, przybory i narzędzia do pracy plastycznej), które pozwalają na prowadzenie różnorakich i różnorodnych zajęć, rozwijających zainteresowania dzieci i umożliwiających im miłe, ciekawe i pożyteczne spędzenie czasu.
Świetlica często bierze udział w różnorodnych konkursach (zwłaszcza plastycznych) organizowanych zarówno w szkole jak i poza nią. Nasi wychowankowie nierzadko odnoszą w nich sukcesy.Wydawana jest także gazetka pt. „Wesoła świetlica”, gdzie uczniowie mogą wykazać się swoimi umiejętnościami poetyckimi, plastycznymi i innymi. Poza tym dzieci mogą u nas odrobić lekcje, spędzić czas na różnorodnych zabawach, nauczyć się piosenek,wierszyków, poczytać ciekawe książki, obejrzeć filmy, rozwiązywać krzyżówki, zagadki, szarady oraz wiele innych ciekawych zajęć.
Dzieci z klas pierwszych w początkowym okresie nauki, kiedy nie znają jeszcze topografii szkoły, są odprowadzane na lekcje i przyprowadzane do świetlicy przez wychowawców. Uczniowie nasi mają możliwość korzystania także z obiadów w stołówce szkolnej.Posiłki są jedzone w określonych godzinach (11.15 – 13.40), nie kolidujących z planem lekcji i pod opieką wychowawców. Panuje u nas miła i przyjazna atmosfera, gdzie zapewne dzieci będą się dobrze czuły.

Serdecznie zapraszamy.

Share