Szkolne koła

 

W naszej szkole dążymy do wszechstronnego rozwoju ucznia, tworząc koła i zajęcia pozalekcyjne.

Wykaz kół zainteresowań na rok szkolny 2013/2014.

Każde dziecko może znaleźć coś interesującego dla siebie.

Zajęcia pozalekcyjne prowadzone w naszej szkole:

Szkolne Koła Sportowe
Koło Humanistyczne
Koło Teatralne
Koło Matematyczne

Koło Turystyczno-Krajoznawcze
Koło Informatyczne
Koło Dziennikarskie
Koło Ekologiczno-Przyrodnicze
Koło Plastyczne
Koło Ekologiczne
Koło Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD)
Koło Muzyczno-Wokalne
Klub Europejski
Koło Gry, Zabawy i Ruchu

Prowadzimy indywidualizację pracy z uczniem na  lekcji oraz na zajęciach pozalekcyjnych poprzez różnorodność i atrakcyjność metod i form pracy.

Dla uczniów mających kłopoty w nauce organizowane są :

zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,

gimnastyka korekcyjna
zajęcia wyrównawcze

klasowa pomoc koleżeńska,

indywidualna pomoc nauczycieli przedmiotowców.


Zajęcia profilaktyczne realizowane są wg opracowanego Szkolnego Programu Profilaktycznego przez pedagoga, wychowawców klas przy współudziale rodziców i policji.

Zajęcia odbywają się w ramach apeli, przedstawień, godzin wychowawczych, zajęć przedmiotowych i konkursów.Share