Koło fotograficzne

Rok szkolny 2012/2013

 

Wybrane treści program koła fotograficznego będą realizowane na zajęciach koła informatycznego

Zajęcia prowadzi mgr inż. Dorota Rabczuk

 

Rok szkolny 2009/2010

KOŁO FOTOGRAFICZNE

Formy pracy na zajęciach:

• Pokaz prezentacji multimedialnych na temat wiadomości teoretycznych z zakresu

budowy aparatów fotograficznych, historii fotografowania, podstawowych pojęć

fotograficznych, technik fotografowania.

• Warsztaty plenerowe – wycieczki, spacery, wędrówki.

• Planowanie samodzielnej fotografii – praca w domu.

• Praca przy komputerze – obróbka zdjęć, tworzenie galerii, albumów, skanowanie

fotografii, praca nad strona internetowa kółka, poznawanie nowych programów

komputerowych, przesyłanie zdjęć przy pomocy poczty elektronicznej.

• Korzystanie z książek, czasopism, albumów o tematyce szeroko pojmowanej

fotografii.

• Pokaz prezentacji multimedialnych prezentujących osiągnięcia członków kółka

fotograficznego.

• Zorganizowanie wystawy na stronie internetowej szkoły.

• Dokumentowanie życia szkoły – uczniowie, absolwenci, pracownicy szkoły, imprezy

szkolne, szkoła i teren wokół szkoły.

• Udział w konkursach fotograficznych.

Grupa Fotograficzna w roku szkolnym 2009/2010:

Fotki w plenerze:

Na wystawie psów:

Wiosna w parku:

Zabawa na śniegu:

Jesień w parku:

Share