Krótka wzmianka o PTTK

Krótka wzmianka o PTTK :

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze to najstarsze w Polsce stowarzyszenie skupiające turystów i krajoznawców. Rozwija i upowszechnia krajoznawstwo i turystykę we wszystkich jej formach. Najbardziej popularne dyscypliny turystyki kwalifikowanej to: turystyka górska, piesza, kajakowa, żeglarska, kolarska, motorowa, narciarska. Program towarzystwa związany jest z poznawaniem ojczyzny, ochroną przyrody, krajobrazu i zabytków.  W Polsce działa około 300 oddziałów PTTK. Kaliski oddział PTTK im. Stanisława Graeve znajduje się przy ulicy Targowej 2.

Historia PTTK

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze (PTTK) powstało w 1950 r. ze zjednoczenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (PTT) i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (PTK).

1. Założenie Towarzystwa Tatrzańskiego w 1873 r. wg projektu Feliksa Pławickiego. Po I wojnie światowej w 1919 r. Towarzystwo zmieniło nazwę na Polskie Towarzystwo Tatrzańskie. Powstały sekcje : Turystyczna, Narciarska, Ochrony Przyrody, Ludoznawcza, Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Ich ideą było badanie Karpat, ułatwianie ich zwiedzania, ochrona zwierząt górskich, wspieranie przemysłu górskiego. Powstała sieć stacji meteorologicznych, zbudowano liczne szlaki i ścieżki górskie. Dużo uwagi poświęcono budowie schronisk i stacji turystycznych, których duża część istnieje do dziś.

2. Powstanie Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w 1906 r. Jego założycielami byli: Aleksander Janowski, Karol Hofman, Kazimierz Kulwieć, Kazimierz Czerwiński. Jednym z celów Towarzystwa było pokazanie piękna ziemi ojczystej poprzez zbieranie informacji krajoznawczych, gromadzenie zbiorów naukowych, organizowanie wycieczek, urządzanie wystaw, opiekę nad pomnikami historii i przyrody.

ODZNAKA TURYSTYKI PIESZEJ

OTP – PTTK została ustanowiona w 1951 r. Można ją zdobywać począwszy od 8 roku życia, na wycieczkach pieszych, zdobywając 1 punkt za 1 km.  Odznaka ma 6 stopni.

Stopień odznaki Liczba punktów Warunki ogólne
Popularna 60 W jednym roku
Brązowa 100 W jednym roku
Mała srebrna 250 W ciągu 2 lat
Mała złota 500 W ciągu 3 lat
Duża srebrna 2 szlaki po 150 km W ciągu 3 lat, zatwierdzone przez przewodnika

turystyki pieszej lub wskazane w regulaminie OTP

albo udział w OWRP

Duża złota Opracowanie 2 szlaków po 200 km W ciągu 3 lat

Określone są miejscowości, za zwiedzanie których dolicza się dodatkowe punkty. Odznaka „Za wytrwałość”może być zdobywana trzykrotnie, przez kilkakrotne powtórzenie norm przewidzianych na brązową OTP. Ustanowiono także odznakę dla „Najwytrwalszych”.

Zanim wstąpisz do PTTK skorzystaj z SKKT

powrót

Share