Słynne cytaty

My nie łączymy państw, my jednoczymy ludzi.
Jean Monnet, jeden z Ojców Założycieli zjednoczonej Europy,
Waszyngton, 30.04.1952 r.

Kościół przestrzega przed redukowaniem wizji zjednoczonej Europy wyłącznie do jej aspektów ekonomicznych, politycznych oraz przed bezkrytycznym stosunkiem do konsumpcyjnego modelu życia.Nową jedność Europy, jeżeli chcemy, by była ona trwała, winniśmy budować na tych duchowych wartościach…
Jan Paweł II, Sejm RP, 11.06.1999 r.

Kiedy myślimy o Europie, musimy patrzeć także na Wschód. Do Europy należą kraje, które posiadają bogatą europejską przeszłość. Także im należy umożliwić wstąpienie. Europa musi być wielka, musi posiadać wpływy, aby móc wyartykułować swije interesy w polityce światowej.
Konrad Adenauer, pierwszy kanclerz Niemiec po wojnie,
współtwórca idei zjednoczonej Europy, Madryt, 16.02.1967 r.

My nie możemy istnieć poza strukturami zachodnioeuropejskimi. To nieprawda, że w środku Europy zdołamy się okopać, stworzyć jakiś szaniec i schować się gdzieś w polach czy lesie. Na to, żeby istnieć, zeby Polska była Polską, musi być ona częścią zjednoczonej Europy.
Krzysztof Zanussi, reżyser, Warszawa, 2003 r.

Nasz kraj nie oczekuje jałmużny. Staramy się dopełnić wszelkich wymogów niezbędnych w procesie akcesyjnym. Na drogę integracji europejskiej nasze państwo wkroczyło już przed dwunastu laty, podążając nią wytrwale i chcąc  wreszcie uwieńczenia swego wysiłku.
Lech Wałęsa, były prezydent RP, 14.10.2002 r

powrót

Share