Harmonogram spotkań

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

I. Terminy spotkań z rodzicami

10 października 2018 r.dyżur dla rodziców
w budynku nr 1 (Fabryczna) godz 16:30-17:30
w budynku nr 2 (Teatralna) 17:30-18:30

14 listopada 2018 r.wywiadówka
w budynku nr 1 (Fabryczna) godz 16:30-17:30 klasy 4-6, 
godz. 17:30-18:30 klasy 0-3
w budynku nr 2 (Teatralna) 17:30-18:30 klasy 7,8 i 3 gimnazjum

5 grudnia 2018 r.dyżur dla rodziców
w budynku nr 1 (Fabryczna) godz 16:30-17:30
w budynku nr 2 (Teatralna) 17:30-18:30

30 stycznia 2019 r.wywiadówka
w budynku nr 1 (Fabryczna) godz 16:30-17:30 klasy 4-6, w godz. 17:30-18:30 klasy 0-3
w budynku nr 2 (Teatralna) 17:30-18:30 klasy 7,8 i 3 gimnazjum

Harmonogram dni wolnych od zajęć dydaktycznych:

2 listopada 2018 r.
2 maja 2019 r.

10,11,12 kwietnia 2019 r.- egzamin gimnazjalny- dni wolne tylko dla uczniów klas 7 i 8 w budynku nr 2(Teatralna)

W dniach egzaminu klas ósmych (15,16,17.04.2019) będą obowiązywały w budynku nr 2 zajęcia wg zmienionego planu.

Dodatkowe dyżury nauczycieli: dodatkowe dyżury nauczycieli- wgląd do prac uczniów

Share