Rada Rodziców

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 W KALISZU:

Ogólnym celem Rady jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły. Rada wspiera także wiele przedsięwzięć organizacyjnych gromadzi fundusze oraz uczestniczy w realizacji ważnych zadań szkoły.
Działa w oparciu o swój regulamin. 

Rok Szkolny 2018/2019

PREZYDIUM:

Rada Rodziców:

  1. Pan Robert Kardasz – przewodniczący
  2. Pani Agnieszka Kowalska – wiceprzewodnicząca
  3. Pani Joanna Cieślak – skarbnik
  4. Pani Stefaniak Emilia – sekretarz 

Komisja Rewizyjna:

  1. Pani Monika Trawińska
  2. Pani Karolina Piekarska-Nowak
  3. Pani Katarzyna Maroszek – członek rady

Kontakt z Radą Rodziców
e-mail : radarodzicow.sp16.kalisz@gmail.com
Przewodniczący RR
p. Robert Kardasz tel. 605 401 290
Skarbnik RR
p. Joanna Cieślak tel. 794 078 018

Wysokość opłaty na RR  w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 50 zł

Uchwały Rady Rodziców:

 UCHWAŁA NR 1

UCHWAŁA NR 2

Share