Rada Rodziców

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 W KALISZU:

Ogólnym celem Rady jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły. Rada wspiera także wiele przedsięwzięć organizacyjnych gromadzi fundusze oraz uczestniczy w realizacji ważnych zadań szkoły. Działa w oparciu o swój regulamin.

Rok Szkolny 2016/2017

PREZYDIUM:

Rada Rodziców:

1. p.Radosław Staszewski-przewodniczący

2. p.Agata Rozbiegała- wiceprzewodnicząca

3. p.Joanna Cieślak – skarbnik

4. p.Marzena Muszyńska –sekretarz 

5. p.Monika Klepanda – Członek ds. rozliczeń wydatków RR

Komisja Rewizyjna:

1. p.Monika Glapińska

2. p. Alina Marcinkowska

Share