Rok szkolny 2010/2011

Mały Samorząd Uczniowski, którego opiekunami są wychowawcy klas trzecich, rozpoczął swoją działalność we wrześniu 2010.
27 września odbyło się walne zebranie wszystkich członków samorządów klasowych klas drugich i trzecich, na którym wybrano zarząd MS w składzie:
przewodnicząca- Łucja Zaleśna kl. 3c,
zastępca-Katarzyna Haranicz kl. 3d,
członkowie – Valentina Ardito kl.3a i Nikola Sergiel kl. 3b.

Mały Samorząd Uczniowski działa w 3 sekcjach: kulturalnej, plastycznej i porządkowej.
Każda z sekcji odpowiedzialna jest za realizację zadań wynikających z planu pracy.

Sekcja porządkowa każdego dnia tygodnia, zgodnie z harmonogramem swoich działań, sprawdzała posiadanie obuwia zmiennego przez uczniów klas młodszych i zerówek. Regularnie raz w tygodniu członkowie w/w sekcji zbierali zużyte baterie, prowadząc stosowną dokumentację. Klasyfikacja wyników zbiorki baterii prezentowana była na tablicy ogłoszeń MS.

Członkowie samorządu przystąpili do okolicznościowej akcji „Pełna miska dla schroniska”, trwającej od grudnia do lutego, pomagając kaliskiemu schronisku dla bezdomnych zwierząt w zbiórce suchej karmy, kocyków, smyczy itp.

W ramach realizacji zadania związanego z wdrażaniem do poszanowania tradycji związanych z obrzędowością szkolną Mały Samorząd włączył się w uroczystość ślubowania klas I( przygotowując upominki i życzenia), Dzień Edukacji Narodowej( przygotowując życzenia), IV Konkurs Patriotyczny (przygotowując program okolicznościowy z okazji Święta Niepodległości), uroczystość obchodów 50-lecia szkoły przygotowując apel podsumowujący konkursy: plastyczne- „ Moja Szkoła”, „ Moja rodzina w tradycji szkoły”, literacki-„ Moja szkoła słowem malowana”.

W listopadzie MSU zorganizował „dyskotekę andrzejkową” dla klas młodszych i zerówek, która zdobyła sobie uznanie uczestników i opiekunów, dzięki wzorowej postawie 3 uczniów kl. 6b, odpowiedzialnych za sprzęt nagłaśniający, którzy przygotowali i poprowadzili pląsy taneczne dla dzieci.
W styczniu członkowie samorządu brali udział w przygotowaniu dekoracji na bal karnawałowy klas młodszych i zerówek.

W ramach realizacji zadań dotyczących integracji uczniów MSU podjął współpracę z Samorządem klas 4-6, biorąc udział w IX edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz konkursie plastycznym organizowanym przez SU kl.4-6 „ Kubuś Puchatek i przyjaciele” podsumowującym dzień wartości „Szkoły bez Przemocy”. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest po feriach zimowych.

Podsumowując działalność MSU w I okresie opiekunowie są zadowoleni z aktywnego udziału wszystkich członków w realizację podjętych zadań i przedsięwzięć organizowanych na terenie naszej szkoły.

Opiekunowie: p. Maria Pietrzak, p. Aleksandra Pluta, p. Małgorzata Bazela, p. Małgorzata Kędzierska

Share