Mały Samorząd Uczniowski

Mały Samorząd Uczniowski, którego opiekunami są wychowawcy klas trzecich, rozpoczął swoją działalność we wrześniu 2017.
Mały Samorząd Uczniowski działa w 3 sekcjach: kulturalnej, plastycznej i porządkowej.
Każda z sekcji odpowiedzialna jest za realizację zadań wynikających z planu pracy.

Sekcja porządkowa każdego dnia tygodnia, zgodnie z harmonogramem swoich działań, sprawdzała posiadanie obuwia zmiennego przez uczniów klas młodszych i zerówek. Regularnie raz w tygodniu członkowie w/w sekcji zbierali zużyte baterie, prowadząc stosowną dokumentację. Klasyfikacja wyników zbiorki baterii prezentowana była na tablicy ogłoszeń MS.

Rok szkolny 2018/2019

Pierwszy Dzień Wiosny 2019

Mała Miss

Ozdoby choinkowe

Share