Rzecznik Praw Ucznia

Funkcję Rzecznika Praw Ucznia od roku szkolnego 2015/2016 sprawuje

pani mgr Joanna Szkudlarek-Lichocka

 Jeśli uważasz, że w szkole zostało naruszone

Twoje prawo-Prawo Ucznia

 W jakich sytuacjach należy zwrócić się do Rzecznika Praw Ucznia?

   Działania Rzecznika zmierzają do ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem. Uczeń może zwrócić się do niego w celu uzyskania porady bądź wyjaśnienia, a także z prośbą o pomoc w prawach problematycznych, spornych i nietypowych. Rzecznik może interweniować nie tylko w przypadku indywidualnego dziecka, ale także całego zespołu – grupy uczniów, nawet całej klasy.
Jeśli w szkole zostało naruszone prawo ucznia, jeśli uczeń otrzymał np. karę niewspółmierną do zachowania, jeśli jest traktowany gorzej niż inni, niesprawiedliwie lub w sposób poniżający czy lekceważący, jeśli czuje się zagrożony ze strony swoich kolegów może zgłosić się do Rzecznika.

prezentacja osoby i instytucje

Share