ROK SZKOLNY 2006/2007:

Informacje

Na początku roku szkolnego 2006/2007 włączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji
„Szkoła bez przemocy”

Opracowany został plan i harmonogram zadań, które realizują nauczyciele i uczniowie.
Koordynatorem naszych działań jest wicedyrektor mgr Małgorzata Skrzypczak
Upowszechnianiu założeń akcji „Szkoła bez przemocy” służy specjalna gazetka ścienna na korytarzu – tablica informacyjna.

Celem kampanii „Szkoła bez przemocy” jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko.
Obszerne wiadomości o programie i jego założeniach znajdują się na stronie
www.szkolabezprzemocy.pl

Rodzice

Rodzice podczas ogólnych spotkań z wychowawcami klas oraz w czasie indywidualnych rozmów, zostali dokładnie poinformowani o celach, zadaniach i podjętych przez nas działaniach. Nauczyciele przekazali również informację, co każdy rodzic i opiekun powinien wiedzieć o agresji i przemocy rówieśniczej oraz jej przejawach i formy przemocy.

Nauczyciele

Członkowie Rady Pedagogicznej uczestniczyli w radzie szkoleniowej na temat agresji i przemocy przeprowadzonej w ramach WDN. Zostały przygotowane, a następnie udostępnione w bibliotece szkolnej materiały pomocnicze dla nauczycieli, m.in.:

referat z rady szkoleniowej
niezbędnik,zawierający następujące informacje: co to jest przemoc, dlaczego uczniowie zachowują się agresywnie, jakie są formy i skutki przemocy, jak rozpoznawać zachowaniom agresywnym,
scenariusze zajęć zarówno dla klas 4 – 6 jak i nauczania zintegrowanego,
przykłady gier i zabaw przeciwko przemocy do wykorzystania na lekcjach,
materiały dotyczące przemocy seksualnej wobec dzieci,
propozycje pomocniczej literatury
kodeks przeciw przemocy w formie kolorowani

Uczniowie

Uczniowie wszystkich klas 4-6 obejrzeli prezentację multimedialną z kodeksem „Szkoły bez przemocy” oraz informacjami dotyczącymi założeń akcji. Dowiedzieli się również, w jaki sposób można się bronić przed agresją oraz jak jej unikać. W czasie spotkania uczniów z przedstawicielami Straży Miejskiej odbyła się pogadanka na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Z uczniami każdej klasy rozmawiała również pani pedagog. Po zdobyciu wiedzy na temat bezpieczeństwa w szkole uczniowie klas szóstych powołali „Brygady SOS”,które dbają zasad przestrzegania Kodeksu Szkoły bez przemocy. Brygady informują nauczycieli o zaistniałych sytuacjach konfliktowych, ale również sami włączają sie do ich rozwiązania. W ramach akcji organizowane były apele, m.in.”Minuta ciszy dla Ani”. W czasie Tygodnia Tolerancji uczniowie klas szóstych pracowali nad zagadnieniem „Tolerancja i jej granice”. Podsumowując klasowe dyskusje, doszli do wniosku, że nie mogą być tolerowane jakiekolwiek przejawy agresji i przemocy.

Konkursy
Zorganizowane zostały następujące konkursy dla dzieci:

plastyczny
na najgrzeczniejszego ucznia
na zawodnika stosującego zasadę fair play
wiedzy na temat zachowań agresywnych
filmowy (uczniowie opracowali scenariusze i nagrywali krótkie etiudy filmowe)

Share